Belső vakolás

Amit érdemes tudni belső vakolásról

- Az alapvakolat olyan alapfelületekre hordható fel, amelyek megfelelő szilárdságúak, por- és szennyeződésmentesek.

- A falazatok hibáit a vakolás megkezdése előtt legalább három nappal ki kell javítani. El kell távolítani a könnyen mozgó falrészeket. Alapvakolattal ki kell kenni a nagyobb repedéseket, vezetékek hornyait.

- A vakolás megkezdése előtt javasolt (a falazattól függően) gúzolni (előfröcskölni) vagy vakolatalapozóval ellátni a falfelületet.

A híg anyagnak köszönhetően a még esetleg poros felületet lekötjük, a falfelület nedvszívása egyenletessé válik, nő a stabilitása és megfelelő tapadóerőt biztosít.

- A felületelőkészítés és vakolás 5°C és 25°C közötti hőmérsékleten ajánlott. A vakolatot kötésidő alatt fagy nem érheti, ellenkező esetben annak málását, porlását eredményezheti.

- Nem minden fajta vakolat alkalmas minden alapfelületre. A gyárilag előkevert vakolatok gyártói minden termék esetében meghatározzák, milyen alapfelületre és milyen felületelőkészítő réteg használatával hordható fel az anyag. Ezeknek az előírásoknak a betartása nagyon fontos.

- Ha a falazat kiegyenlítéséhez nagyobb rétegvastagság szükséges, akkor azt csak több rétegben lehet felvinni és az első réteg felületét vakolatfésűvel vagy vágással érdesíteni kell a megfelelő tapadás biztosítása érdekében.

- A több rétegben felhordott vakolat esetében az egyes rétegek között addig kell várni, amíg az első réteg már kellően megszilárdult (nincs számottevő alakváltozása), de még friss annyira, hogy a kötés a ráhordott következő réteggel együtt fejeződjön be. Ezzel biztosítható, hogy a végleges szilárdság elérése után ezek a rétegek együtt fognak dolgozni.

- Ahol a falszerkezet nem egységes, ott az alapvakolat felső harmadába ágyazott vakolaterősítő üvegháló alkalmazása javasolt.

- Finom, festhető felület elérése érdekében simítóvakolat felhordása javasolt az alapvakolatra maximum 3 mm vastagságban. Simítás során ügyelni kell arra, hogy ne gödrözzük ki a simítandó felületet, finoman nyomjuk csak rá az anyagra a simítót.

- Gipsz tartalmú vakolat tartósan magas páraterhelés esetén korlátozottan alkalmazható. Előnye, hogy anyagában glettelhető, festésre alkalmas felületet ad és jó páraszabályzó hatású. Az anyagtakarékosság és gyors kötése miatt általában géppel hordják fel a felületre.

- Meleg szeles időben vízpermetezéssel óvjuk a már megszilárdult vakolatot a gyors kiszáradástól. Javasoljuk árnyékolással védeni a felületet a napsugárzástól. Az erős napsütés és gyors száradás következtében a vakolat megreped.

- Az egyenletes anyagminőség elérése érdekében célszerű zsákos anyagot használni a helyszínen kevert hagyományos vakolattal szemben.

- A gyárilag előkevert szárazanyagot az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt a zsákon feltüntetett mennyiségű vízzel kell összekeverni. Az előírttól eltérő mennyiségű víz alkalmazása rontja a vakolat minőségét.

Amit érdemes tudni falfűtés esetén

- Falfűtéssel ellátott falazatok esetén olyan speciálisan erre a célra kialakított vakolatot alkalmazzunk, mely jobb hővezető képességű és tartalmaz szálerősítést. A szálerősítésre azért van szükség, hogy a hőingadások következtében keletkező feszültségek ne okozzanak repedést a vakolt felületen.

- Dilatációt kell kialakítani a vakolatban, ha a falfűtéssel ellátott felület hossza meghaladja a 10 m-t.

- A falfűtésvakolat teljes kötése (28 nap) után javasolt szakaszosan és naponta csak néhány fokkal emelve a vízhőmérsékletet felfűteni.

- Glettelést és festést csak a próbafűtést követően szabad elvégezni.

LB-Knauf MP Leicht A / Pilletherm könnyû, gépi alapvakolat
LB-Knauf Prémium kézi alapvakolat
LB-Knauf Prémium W / kézi alapvakolat, fehér