Épületlábazat hőszigetelése szakszerűen

A RAVATHERM™ XPS 300 WB zártcellás, gyárilag érdesített felületképzésű, vakolathordó, polisztirolhab hőszigetelő anyag. Jellemző felhasználási területe azokon az épületrészeken van, ahol a hatékony hőszigetelés mellett nagy mechanikai ellenállás és nedves környezetben is megőrzött hőszigetelő-képesség az igény.


Előnyös tulajdonságai és kiváló műszaki teljesítménye miatt az érdesített felületű RAVATHERM XPS 300 WBhőszigetelést leggyakrabban épületlábazatokon (terepszint alatt is), terasz- és erkélycsatlakozásoknál, valamint ún. bennmaradó zsaluzatként, kiegészítő/előtét hőszigetelési rendeltetéssel, födémekben, koszorúkban, pillérvázak homlokzati felületeire tervezik, és építik be.Előkészítés

Mint minden hőszigetelésta RAVATHERM XPS 300 WB beépítését is körültekintő tervezésnek kell megelőznie. A tervezés során mérlegelni kell:

– a beépítési hely építés közbeni, és végleges körülményeit (beépítés után várható olyan igénybevételek, amelyek megváltoztathatják az anyag viselkedését)

– a hordozó alap milyenségét (megfelelését a ráépítéshez, amennyiben nem megfelelő, akkor javítani kell)

– a hordozó alap alakját ( /- 0,5 cm / 2 m-en belüli síktól való eltérés esetén dönteni kell a ráépítés műszaki megoldásáról! 1. hullámos lesz a hőszigetelés 2. kiegyenlíteni az egyenetlenséget 3. cm-ként változó vastagságú hőszigetelő lapok beépítése, mert a felragasztás vastagsága nem haladhatja meg az 1 cm-t!)

– a terméktől elvárt viselkedést és teljesítmény adatokat.

Különbséget kell tenni meglévő épület utólagos hőszigetelése és új épületen történő alkalmazás között. A meglévő épületek lábazatán szinte soha nincs vízszigetelés, az új épületlábazatok pedig általában építési nedvességgel terheltek.

Épületfelújítás esetén értékelni kell a szigetelendő felület minőségét(nyers vagy vakolt), valamint nedvességének mértékét. Amennyiben a lábazat folyamatosan vizes, vagy visszanedvesedik, akkor nem javasolt a leburkolása, helyette min. az alsó 30 cm-es sávba szárító-, vagy nedvességszabályozó vakolat kerüljön. A RAVATHERM XPS 300 WB hőszigetelést csak e sáv fölött építse be.

El kell dönteni azt is, hogy azonnal ráépíthető a lábazatra a hőszigetelés, vagy előkészítést igényel.

Új épület esetén is ügyelni kell a ragasztási aljzatra. Amennyiben vízszigetelésre kell a hőszigetelő táblákat felragasztani, a ragasztó típusát ennek megfelelően kell kiválasztani (pl. bitumen bázisú vizes oldószeres vagy nem duzzadó, poliuretán ragasztóhab…) és ez esetben nem készíthető kiegészítő mechanikai rögzítés sem.

A hordozó alap mindig legyen száraz, szilárd, szennyeződésmentes, megfelelő – egyenletes- alakú, fagymentes, teherbíró, alaktartó.

A RAVATHERM XPS 300 WB hőszigetelés beépítése épületlábazaton

Indítás

A hőszigetelést minden esetben úgy kell indítani, hogy a lemez alsó éle védelmet kapjon, ami történhet fém indító profillal, vagy ún. aláhálózással, amikor a felületerősítő üveghálót előbb a hordozó alaprapl. falrakell ragasztani (min. 10 cm szélességben), majd arra kerül a hőszigetelés és felhajtva át kell fordítani a beágyazott üveghálót a hőszigetelés külső oldalára, a homlokzatra, hogy a felületfolytonos (min. 10 cm-es átfedéses toldásos) kialakítás megvalósítható legyen.


a. Ha a lábazati hőszigetelés a járdáról, épület melletti tereptől, vagy teraszcsatlakozástól indul, akkor min. 10 cm magasságig a rendszer ragasztójába kell ágyazni az üvegháló sávot a falra, a hordozó alapfelületre. Min. 30 cm, vagy a padlószint magasságáig szükséges RAVATHERM XPS 300 WB zártcellás hőszigetelő lemezt használni, amit a szabályos perem pont ragasztással kell felhelyezni úgy, hogy az alulról induló háló a tábla alsó élén is beágyazásra kerüljön.
b. Ha a lábazati hőszigetelés a járdaszint, vagy terepszint alatt indul, az aláhálózást akkor is el kell végezni. Ebben az esetben is a végleges járda-, vagy terepszint feletti min. 30 cm-ig csak zártcellás polisztirolhab hőszigetelő lemezt szabad beépíteni. A megfelelően kérgesített lábazati hőszigetelés fedővakolata min. 10 cm-el a végleges járda-, vagy terepszint alá érjen!
c. Ha nem indokolt, vagy nem célszerű a járda-, vagy terepszinttől indítani a zártcellás polisztirolhab hőszigetelést (pl. építészeti megfontolásból, vagy ha a hőszigetelés alatti sávban száradási felületetkell biztosítani az alulról és hátulról rendszeresen nedvességterhelt lábazatnak).Ragasztás

A ragasztás nedvszívó felületekre THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) ragasztóval történhet, a kiegészítő mechanikai rögzítés – dűbelezés- pedig mindig kötelező! Nem nedvszívó hordozó alapra (bitumenes lemez, kent szigetelés, építőlemez) PUR ragasztóhabbal, vagy bitumenemulziós ragasztótapasszal – vízszigetelés esetén kiegészítő mechanikai rögzítés nélkül.


A ragasztás általában perem pont módszerrel történjen, 

amikor a szétnyomott ragasztó min. 40%-ban fedje a hőszigetelő táblát.

A PUR ragasztóhabot a peremragasztáson belül W, M, 

vagy X alakban, esetleg csíkokban kell felvinni, olyan

mennyiségben, hogy a szétnyomás után a 40%-os 

ragasztottság elérhető legyen.
Két rétegben történő hőszigetelés esetén az alsó réteg ragasztására a perem pont módszer ajánlott, míg az illesztési hézagok eltolásával felkerülő második réteg ragasztása célszerűen PUR ragasztóhabbal az előzőekben ismertetettek szerint történjen.

Burkolatos lábazati hőszigetelés esetén a dűbelezés az erősítőhálós kérgen keresztül történjen, minden esetben acél beütőszeges (vagy csavaros) dűbelekkel. Dűbelek ajánlott darabszáma a burkolat súlyától függően: ≤ 15 kg/m2 3 db, 15-40 kg/m2 4-8 db (dűbelszáranként max. 8 kg függőleges burkolati terhelés figyelembevétele javasolt).


15 kg/m2 burkolatsúlyig megfelelő egy réteg üvegháló szabályos beágyazása,

majd azon keresztül történő dűbelezés. 15 – 40 kg/m2burkolatsúly esetén két

  réteg üvegháló az első rétegen keresztül dübelezve, vagy fém háló, e felett 

minden esetben fém háló beágyazása és hálón keresztüli dűbelezése

  szükséges.Kiegészítő mechanikai rögzítés elhelyezése

A lábazati hőszigetelési megoldás dűbelezése során az épületre tervezett THR mechanikai rögzítésével megegyező módot kell alkalmazni. A javasolt 2 db/tábla dűbelezés helye:

A dűbelezés a végleges rögzítés-kiegészítésen túlmenően, a ragasztó megfelelő szilárdulásáig felveszi a hőingadozások okozta hőmozgásokból eredő igénybevételeket.

Vízszigetelt lábazati felület esetén mindig a tervező utasítása szerint kell eljárni!

Építés közbeni felületvédelem

A hőszigetelő rendszer megvalósulása alatt biztosítani kell a folyamatos védelmet; fagytól, tűző naptól. Amennyiben előre tudott,hogy a hőszigetelés végleges kérgesítése több hét (vagy hónap) múlva fog csak megtörténni, akkor a vakolatrendszer ragasztójával min. 1 mm vastag védő bevonatot kell képezni az XPS hőszigetelés felületén. Ha a fedőréteg felvitele a téli fagyterhelések idejéig is elmarad, akkor a védő bevonatot a rendszer alapozójával is javasolt bevonni.

Felületerősítés

A hőszigetelésre kerülő erősítő háló folytonosságát min. 10 cm-es átfedéses toldással kell biztosítani.

Ha a lábazati hőszigetelés és a homlokzati hőszigetelés külső síkja megegyező, akkor folyamatos hálózással végezhető el az erősítő réteg beépítése. Ilyen esetben szükségtelen és indokolatlan – az egyébiránt vonalmenti hőhidat képező – fém indítóprofil beépítése a homlokzati THR alá.

Ha a homlokzati THR síkja kijjebb áll a lábazatinál, akkor a felületerősítő üveghálót, szabályosan beágyazva kell végigvezetni a síkeltérésen. Ilyen esetben is szükségtelen és indokolatlan fém indítóprofil beépítése a homlokzati THR alá. A szakszerű megoldás a felületfolytonos hálózás biztosítása mellettvízorr profil alkalmazása a kiugró élen a lefolyó csapadékív irányított levezetése érdekében.

A háló szabályos beágyazásának első üteme a rendszerragasztó felhordása a megfelelően rögzített hőszigetelő táblákra. A min. 3 mm vastag ragasztóba kell befüggesztéssel belenyomni az üveghálót és a gletteléstől a rácsozaton átnyomódó anyaggal kell elvégezni a hullámosodás és rogyás mentes hálózást. Átfedéseknél biztosítani kell a „friss a frissre” elvet, hogy a ragasztóvastagság biztosítsa a két réteg háló szabályos beágyazását és síkban legyen a felület, ne keletkezzenek látható bordák.

Felületképzés

A lábazati THR-ek felületképzése a homlokzatival megegyezően készül. A felületerősítő hálóval készült alapréteget – a ragasztó gyártói utasításának megfelelő technológiai szünet szerinti – a száradását és kellő kötését követően szükség szerint át kell csiszolni, portalanítani, majd a fedővakolat alapozójával bevonni. Az alapozó megfelelő száradását követően (min. 24 óra) végezhető el a fedővakolat felhordása, eldolgozása és strukturálása a termék rendszergazdájának alkalmazási utasításainak megfelelően.

Burkolatos felületképzés

Burkolatos felületképzés esetén a fentiekben ismertetett felület-előkészítést/aljzatkialakítást követően mindig a burkolat gyártójának technológiai utasításit kell követni.

Forrás: ravatherm.com