Kémény készítése

A kémény soha nem egy öncélúan létező független épületelem, hanem szerves része az épület hőtermelő rendszerének. A falazott kémények már rég nem felelnek meg a modern fűtéstechnikakövetelményeinek. A repedések, az átnedvesedésés a tűz súlyos veszélyt jelent a házra és lakóira nézve.

- A megbízható, biztonságos és a tüzelőberendezés hatásfokát biztosító-, megfelelően illesztett kéményrendszer kiválasztásánál a kémény átmérőjének meghatározása az épület geometriai jellemzőinek és a tüzelőberendezés műszaki paramétereinek figyelembevételével történjen. Fontos a tüzelőberendezés teljesítményadata, és az hogy milyen tüzelőanyaggal üzemel (pl. 12 kW-os vagy nagyobb, fával, pellettel, biomasszával fűtünk-e majd stb.).

- Már a tervezéskor érdemes tisztázni, milyen berendezés kerül majd rákötésre – mert pl. cserépkályha esetében számolni kell az erős kondenzátum képződéssel. Ebben az esetben tanácsos annak elvezetéséről gondoskodni, amit ha a csatornahálózat segítségével szeretnénk megoldani, akkor egyeztetni és engedélyeztetni kell a helyi vízművekkel is, ugyanúgy ahogy pl. az esővíz csatornába való bekötését is.

- A kémény legyen hosszú élettartamú, és legyen csekély a karbantartási igénye. Ezért hosszú élettartamot biztosító minőségi kerámia béléscsővel ellátott kéményt érdemes vásárolni.

- A kéményt, használata során számos fizikai és kémiai hatás éri. Magas hőmérséklet, gyors és rendszeres hőmérsékletingadozás, nedvesség, különböző savak. A legjobb kémények együttesen is garantálják ezen hatásokkal szembeni ellenállást. Olyan kéményt javaslunk, amely megbízhatóságát a gyártó hosszú, akár több évtizedes garanciával szavatolja és a garanciát a gyártó az egész rendszerre vonatkozóan biztosítja.

- Szükség esetén gondoskodni kell az égéshez szükséges levegő biztosításáról. Az égéshez szükséges levegőről való gondoskodás elsősorban biztonsági tényező. Egy jó kémény integrált légellátási rendszerével biztosítja a tüzelőberendezés életterünk levegőjétől független működését.

- Az építkezés fázisában meghatározott legkedvezőbb fűtési mód mellett - legyen az gáz, olaj, szilárd tüzelőanyag (fa, brikett, szén), villany vagy távhő gondolni kell arra is, hogy a fűtési energia megcsappanhat, korlátozhatják, vagy rendkívül megdrágulhat.
Ezért már a ház építésekor alkalmazkodni kell a meglévő és a várhatóan felmerülő jövőbeni igényekhez. Egy jó kémény nem állít korlátokat, hanem támogatást nyújt korszerűbb tüzelőberendezés, vagy olcsóbb, könnyebben beszerezhető tüzelőanyag választásához. Olyan kéményt javasolt választani amely garantálja e jövőbeli szabadságot.

- Egy második kéménykürtővel már függetlenítődni is lehet a vezetékes energiafajtáktól! Válsághelyzetekben akár önellátók is lehetünk. Így energiát is megtakaríthatunk, ha ősszel és tavasszal cserépkályhával vagy kandallóval fűtünk.

- Az évek múlásával az Ön életkörülményei is változnak. Meglehet, néhány év múlva gyermekei számára akarja majd beépíttetni a tetőteret. Esetleg cserépkályhát, kandallót vagy konyhai tűzhelyet kíván felállíttatni. Ezért inkább előre terveztessen be harmadik kéménykürtőt is - így a ház a jövőben is ki tudja elégíteni az Ön igényeit.

- Az építésnél fokozottan kell figyelni arra, hogy a kéményláb függőleges legyen, mert ez később már nem javítható ki.

- A kerámiacsövek és csatlakozók pontos illesztésére, ragasztására fokozottan ügyelni kell.

- A kazán vagy kályha bekötési magasságát és irányát már az építés előtt tisztázni kell. A gépésztervezőtől minden szükséges adatot be tudunk szerezni.

- A kéménycsonk és a kazánbekötő cső között minimálisan 1 cmes hézagot hagyni kell – ez a hőtágulás miatt fontos, hiszen hő hatására a kályha fém füstelvezető csöve jobban kitágul, mint a kerámiacső csonkja, vagy más anyag. Ha a kéménycsonk és a bekötő cső között nincs hézag, túlzott felmelegedéskor a kerámiacső elrepedhet!

- A födém – és tetőáttörésnél előírásszerűen meg kell tartani az éghető építőanyagoktól való biztonsági távolságot. Látható tetőszékeknél ajánljuk a kéménytámasztó szerkezet beépítését.

- A kéménytorkolatnál az építési utasítás szerint helyezzük el a torkolati kúpot és a fedlapot, és ha a kémény épületen kívül eső, szabadon álló szakasza másfél méternél nagyobb, akkor megerősítő készlet beépítésével biztosítsuk a kémény stabilitását.