Prospektus
  • terran-termekkatalogus.pdf
  • TERRÁN HÓFOGÁS

    Hófogás A 25 és 75 fok közötti tetők hófogása jogszabályban előírt kötelezettség. A jogszabályi előírásokon túlmenően az épü- let tulajdonosát objektív felelősség terheli az épületről lezú- duló hó által okozott károkért, ezért célszerû a közlekedésre szolgáló területek fölötti tetőszakaszokon a megnyugtató mértékû hófogás alkalmazása. A hófogást vagy vonal mentén elhelyezett hófogó rácsokkal, vagy a tető teljes felületén elhelyezett hófogókkal lehet megoldani. Az eresz mentén vonalszerûen kialakított hófogók segítenek ugyan, de a teljes felületen meginduló hólavinát nem képesek megállítani.